Úvod

Advokátní kancelář zahájila činnost v r. 1993 a to formou sdružení advokátů. Od roku 1997 pracuje každý z advokátů samostatně ve své kanceláři.Kancelář od počátku sídlila v Prostějově, Kravařova ul. č. 9, postupem času, jak se obě kanceláře rozrůstaly, přesídlily v r. 1999 na nám. T. G. Masaryka 24, do tvz. Onšova (Ondruškova) domu, tedy domu s nejstarším prostějovským kamenným portálem z 30. let. 16. století.
Kanceláře jsou umístěny v centru města, tedy v blízkosti notářským kancelářím, budově Okresního soudu, Katastrálního úřadu, Městského úřadu a jsou pro klienty snadno dosažitelné.Kanceláře jsou vybaveny veškerou potřebnou technikou, příslušným programovým vybavením. S klienty advokáti komunikují kromě osobního styku také prostřednictvím e-mailu, telefonicky či faxem, což umožňuje rychle a diskrétně reagovat na požadavky klientů.Advokáti zajišťují klientům právní pomoc ve všech oblastech práva, s výjimkou práva trestního.
Oba advokáti jsou členy České advokátní komory, jakožto samosprávné organizace povinně sdružující advokáty, poskytující právní služby na území ČR. Členství v České advokátní komoře poskytuje klientům záruky za odbornost a etiku advokáta při výkonu advokacie.Přestože každý z advokátů pracuje samostatně, je schopen v případě časové kolize, zajistit kvalitní zastoupení klienta svým kolegou.