Advokáti

JUDr. Ivana Horáková
IČ: 16365844
evid. č. ČAK: 3024
absolvovala právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně (dnes Masarykova univerzita) v Brně v roce 1984
akademický titul JUDr. získala po složení rigorózní zkoušky
v roce 1985
advokátka od roku 1993
členka kárné komise České advokátní komory
externí lektorka pracovního práva -
Gradua CEGOS, s.r.o. Praha
Studio CTC, s. r. o. Prostějov
JUDr. František Horák
IČ: 66215820
evid. č. ČAK: 3023
absolvoval právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně (dnes Masarykova univerzita) v Brně v roce 1982
akademický titul JUDr. získal po složení rigorózní zkoušky
v roce 1983
advokát od roku 1993