Právní služby

Poskytování právní služby oběma advokáty je v podstatě neomezený, mimo právní služby v oblasti trestně – právní agendy.
Naše advokátní kanceláře jsou odborně i personálně připraveny poskytovat právní služby v následujících oblastech.

Oblast občanského práva
Oblast rodinného práva
Oblast pracovního práva
Oblast směnečného práva
Nemovitosti
Exekuce
Oblast přestupkového a správního práva
Další služby