Další služby

Další služby

- při sepisování listin advokáty našich advokátních kanceláří, mají klienti možnost využít úřední ověření podpisů osob uvedených na listinách dle ověřovací knihy České advokátní komory.
- advokáti nabízí i možnost advokátní úschovy listin a finančních prostředků na oddělených účtech úschov.
- advokáti nabízejí zastupování firmy, popř. dalších podnikatelských i správních subjektů za paušální odměnu.

zpět