Exekuce

Exekuce

- návrh na výkon rozhodnutí a zastupování v řízení
- odvolání proti nařízení exekuce
- námitky proti příkazu k úhradě nákladů exekuce
- vylučovací žaloby
- uplatňování exekucí u civilních soudů i exekucí u soukromých soudních exekutorů

zpět