Nemovitosti

Nemovitosti

- nákup a prodej nemovitostí /kupní, darovací a směnné smlouvy, včetně návrhů na vklad do katastru nemovitostí)
- nájemní smlouvy na bytové i nebytové prostory pro pronajímatele i nájemce, podnájemní smlouvy
- zástavní práva
- věcná břemena
- smlouvy o výstavbě

zpět