Oblast obchodního práva

Oblast obchodního práva

- příprava, připomínkování a sepisování obchodních smluv, účast při jednání s obchodními partnery
- vymáhání pohledávek
- příprava veškeré smluvní dokumentace a listin souvisejících se zakládáním a změnou obchodních společností a družstev a následná právní podpora
- zastupování v řízeních ve věcech obchodního rejstříku
- zastupování před soudy

zpět