Oblast pracovního práva

Oblast pracovního práva

- příprava smluvních dokumentů – pracovní smlouvy, dohody o odpovědnosti…)
- vznik, změny a skončení pracovního poměru
- příprava vnitropodnikových předpisů (pracovní řád, mzdové předpisy…)
- náhrada škody (obecné škody, manka…)
- zastupování před soudy
- přednášková činnost

zpět