Oblast přestupkového a správního práva

Oblast přestupkového a správního práva

- zastupováním osob v přestupkovém řízení na úseku dopravy a v řízení dle stavebního zákona

zpět