Oblast rodinného práva

Oblast rodinného práva

- rozvod manželství
- úprava styku s nezletilými dětmi
- výživné (rodiče, děti – zletilé i nezletilé, manželé)
- svěření péče nezletilých dětí do péče před i po rozvodu manželství
- osvojení

zpět